NEURO4Coach

Neurotransmitters zijn biochemische stoffen in je brein en in je buik die signalen doorgeven. Het zijn de boodschappers die de communicatie tussen de zenuwcellen in onze hersenen en darmen mogelijk maken. Sommige neurotransmitters werken remmend, andere juist activerend of stimulerend. Neurotransmitters worden gemaakt uit specifieke bouwstenen; aminozuren, vetten en co-factoren zoals vitaminen, mineralen en specifieke plantenstoffen. Dit natuurlijke productieproces kan ontregeld zijn, waardoor de balans tussen remmen en activeren verstoord kan raken. Een reden kan zijn dat door verhoogd verbruik gedurende een langere tijd de bouwstenen opraken.

De 4 primaire neurotransmitters.
Er bestaan tientallen neurotransmitters. De vier primaire neurotransmitters zijn Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine. Deze vier zijn bepalend gedurende je 24-uurs slaap- en waakcyclus. Het is wetenschappelijk aangetoond dat tal van klachten en ziekten kunnen ontstaan door onbalans in deze neurotransmitters. De huidige tijd met alle prikkels, stress, en onevenwichtige voeding bevordert een langdurig verhoogde productie van adrenaline. Adrenaline wordt gevormd uit Dopamine.

Bij dreigend gevaar bijvoorbeeld, heb je snel adrenaline nodig om te kunnen vluchten. Wanneer de adrenalineproductie langdurig verhoogd is, ontstaat een tekort aan Dopamine. Ook Serotonine en GABA kunnen hieronder “lijden”. Serotonine en GABA compenseren gevolgen van een langdurig verhoogde adrenalineproductie. Het is dus zinvol om te weten hoe de balans is van je neurotransmitters.

Omdat de productie van neurotransmitters van minuut tot minuut kan variëren geven bloedbepalingen een onbetrouwbaar beeld. Dit geldt in minder mate voor een 24-uurs urine onderzoek. Een juiste analyse vraagt om een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden. Een methode die een goede eerste indicatie kan geven van de balans van neurotransmitters is een analyse gebaseerd op de functionele kenmerken van neurotransmitters. Het zogenaamde neuro4profiel.

De vier primaire neurotransmitters Dopamine, Acetylcholine, GABA, Serotonine kunnen met een Neuro4profiel omgezet worden in een functionele score. Daarmee kan inzicht worden verkregen in het functioneren van je neurotransmitters afzonderlijk, in verhouding tot elkaar, en de invloed hiervan op je prestatie- en herstelvermogen. Van deze vier neurotransmitters is bekend welke effecten ze hebben op de werking van je hersenen, je denken en voelen, je persoonlijkheid en ook op je immuunsysteem, darmfunctie, hormonen en motoriek.

Het neuro4profiel is gebaseerd op de Braverman Assessment. Dit is een van de weinige, zeer uitgebreide evaluaties, die zowel inzicht in de werking van je brein, je gedrag als in fysiek functioneren geeft. Het assessment is gebaseerd op 50 jaar onderzoek en klinische observaties. Middels een door CellCare ontwikkeld unieke berekeningsmethode kan het neuro4profiel je vertellen welke neurotransmitters in evenwicht zijn en welke niet.

Herken je profiel
De uitkomst van je neuro4profiel kan worden vertaald naar een omschrijving die je van jezelf kunt herkennen; van focus, gedrevenheid en concentratie tot stressgevoeligheid. Van motoriek, snelheid van denken en omgaan met tegenslag tot slaap, energieproductie en cognitieve flexibiliteit. De uitkomst van je neuro4Profiel geeft scores weer in 2 categorieën.

Kracht: geeft een waarde aan de productie en effectiviteit van de betreffende neurotransmitter. Dopamine geeft je o.a. energie, concentratie en daadkracht. Acetylcholine geeft je o.a. leervermogen, creativiteit en sterke zintuigen. GABA geeft je o.a. kalmte stabiliteit en structuur. En Serotonine geeft je o.a. veerkracht, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.

Klacht: geeft een waarde aan een deficiëntie of behoefte aan de betreffende neurotransmitter. Een te lage waarde van Dopamine geeft je o.a. vermoeidheid, uitstelgedrag en motivatieverlies. Een te lage waarde van Acetylcholine geeft je o.a. trager denken, vertraagde reacties en vergeetachtigheid. Een ter lage waarde van GABA geeft je o.a. stressgevoeligheid, ,niet kunne stoppen met denken en maakt je ongestructureerd. En een te lage waarde van Serotonine geeft je o.a. slaapproblemen, een kort lontje en stemmingswisselingen.

Feest van herkenning
Wanneer je de kenmerken van de vier primaire neurotransmitters leert kennen zal het heel herkenbaar voor je zijn. In de meeste gevallen zal je je herkennen in een simpele optelsom en volgt daarna het aanvullen van ontstane tekorten aan voedingsstoffen. Ondanks dat het in je lichaam complexer werkt dan hier kan worden weergegeven, is dit een heel eenvoudig principe. Door de onderlinge interacties tussen neurotransmitters zijn er heel veel verschillende combinaties mogelijk. Het neuro4profiel maakt dit op een eenvoudige manier inzichtelijk.

Neem contact met mij op
Bel mij of vul het contactformulier in als je vragen hebt. Het maakt niet uit wat je vraag, klacht of probleem is, ik help je graag.